Låt leken vara en del av ditt barns empatiska utveckling

De första åren i ett barns liv går till stor del ut på att upptäcka och utveckla sig själv. Lära sig prata, äta, gå och mycket mer. Samtidigt påverkas barn av alla de intryck som omvärlden ger. Här startar den empatiska utvecklingen och hur samspelet med andra människor fungerar. Ett klassiskt sätt att introducera empati i leken är med hjälp av dockor och här har Barbie länge varit en trofast följeslagare. Genom att ge barn en docka får de plötsligt någon mer än sig själva att ta hand om samt leva ut sina drömmar genom.

Barbie i flera generationer

En positiv sak med just Barbie-dockor är att de redan har många år på nacken, men ändå är stora på marknaden. Det gör det möjligt att låta leken gå vidare från generation till generation. Det gör det också möjligt att spara dockor för att låta nästa generation ärva vidare. Lek tillsammans med barnen och följ utvecklingen på nära håll.

Omhändertagande förälder eller trogen vän

Med en docka får barnet någon utanför sig själv att ta hand om. Om det blir som ett barn som ska pysslas om eller en bästa vän som alltid finns vid en sida – det är möjligheterna som barnet själv styr över. Låt den kreativa förmågan ihop med empati ta plats hos barnet och utvecklas genom leken.

Pyssla om Barbie med klädbyten, hårborstning och mycket mer

Precis som en förälder tar hand om barnet med byten av kläder och alla andra rutiner som hör livet till, får barnet här möjligheten att ta kontrollen över exakt samma rutiner. Se till att Barbie har välkammat hår, att kläderna är hela och rena samt mätt och belåten. Se barnet ta med sin Barbie överallt samtidigt som det bidrar till den personliga utvecklingen.